1. Ana Sayfa
 2. Memur Alımı
 3. Yargıtay 279 sürekli işçi alımı yapacak

Yargıtay 279 sürekli işçi alımı yapacak

featured

Yargıtay 279 sürekli işçi alımı yapacak

YARGITAY BAŞKANLIĞI Sürekli İşçi Alımı İlanı

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
 3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
 6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
 7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
 10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

B) Özel şartlar:

UnvanSayıMezun olunan Okul / bölüm / programNitelikSüreDurumGörev yeri
Aşçı Uzmanlık Alanı: Hamur, Pasta, Tatlı ustası21-En  az ortaöğretim  veya  dengi  okul  düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak, 2-En az lise veya dengi okul mezunu olup, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya MYK aşçılık belgesi veya Pastacı/Tatlıcı belgesi olmak,1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 2-Sınav başvurusunun  son  günü itibariyle   35   yaşını   bitirmemiş olmak. 3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl deneyimi olmak,Belirsiz Süreli (daimi)NormalYargıtay Başkanlığı
Aşçı Uzmanlık Alanı: Dönerci, Kebapcı, Pideci ustası21-En az ortaöğretim veya dengi okul düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak, 2- En az lise veya dengi okul mezunu olup, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya MYK aşçılık belgesi veya Dönerci, Kebapcı, Pideci belgesi olmak,1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 2-Sınav başvurusunun son günü itibariyle   35   yaşını   bitirmemiş olmak. 3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl deneyimi olmak,Belirsiz süreli (daimi)NormalYargıtay Başkanlığı
Aşçı Uzmanlık Alanı: Et hazırlık, Kasap ustası11-En  az ortaöğretim  veya  dengi  okul  düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak, 2-En az lise veya dengi okul mezunu olup, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya  kuruluşlarca   düzenlenen   kurslardan   verilen Milli   Eğitim   Bakanlığının   aşçılık   mesleği   için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi  veya MYK aşçılık belgesi  veya kasaplık belgesi olmak,1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 2-Sınav başvurusunun  son  günü itibariyle   35   yaşını   bitirmemiş olmak. 3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl deneyimi olmak,Belirsiz süreli (daimi)NormalYargıtay Başkanlığı
Aşçı Uzmanlık Alanı: Sıcak yemek ustası51-En  az ortaöğretim  veya  dengi  okul  düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak, 2- En az lise veya dengi okul mezunu olup, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya  kuruluşlarca   düzenlenen   kurslardan   verilen Milli   Eğitim   Bakanlığının   aşçılık   mesleği   için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya MYK aşçılık belgesi olmak,1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 2-Sınav başvurusunun  son  günü itibariyle   35   yaşını   bitirmemiş olmak. 3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl deneyimi olmak,Belirsiz süreli (daimi)NormalYargıtay Başkanlığı
Garson71-Meslek  Yüksekokullarının   Turizm  ve  Otelcilik Bölümü veya  İkram  Hizmetleri  Bölümü  mezunu olmak, 2-2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 2-Sınav başvurusunun  son  günü itibariyle   30   yaşını   bitirmemiş olmak. 3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl deneyimi olmak,Belirsiz süreli (daimi)NormalYargıtay Başkanlığı
Temizlik Görevlisi249En az ilköğretim mezunu olmak,1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 2-Sınav başvurusunun  son  günü itibariyle   30   yaşını   bitirmemiş olmak,Belirsiz süreli (daimi)NormalYargıtay Başkanlığı
(Bahçıvan – Peyzaj Bahçıvanı13En az meslek liselerinin; peyzaj bölümü mezunu olmak   veya   lise   mezunu   olup,   bahçecilik/çiçek düzenlemeciliği    dalında    ustalık    veya    kalfalık belgesine       sahip       olmak       veya       Meslek Yüksekokullarının;    Peyzaj    ve    Süs    Bitkileri bölümünden mezun olmak,1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 2-Sınav başvurusunun son günü itibariyle   35   yaşını   bitirmemiş olmak, 3-Mesleği ile ilgili en az 1 yıl deneyimi olmakBelirsiz süreli (daimi)NormalYargıtay Başkanlığı

II-AÇIKLAMALAR

 1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 2. Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır.
 3. Ön lisans düzeyindeki işçi talebimize, ilgili KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecek olup, İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Başkanlığımıza gönderilecektir. Bu adaylar için kura çekimi yapılmayacaktır.
 4. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza gönderilecektir.
 5. İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
 6. Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

III –KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
 2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 18.06.2021 tarihinde saat 09.00’ da Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
 3. 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

IV- BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

 1. Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili olarak İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, sertifika vb. belgelerini Kurumumuza ibraz edeceklerdir.
 2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
 3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

V-  SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

 1. Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili olarak İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
 2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
 3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI- SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Yargıtay Başkanlığı internet adresinden (www.yargitay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 2. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.

VIII – SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 3. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
 4. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Başkanlığımız internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak, Başkanlığımız internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.

IX -ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
 3. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
 4. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
 5. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitlerifeshedilecektir.

X – İLETİŞİM:

Tel     : 0 312 416 00 87 – 0 312 416 02 88

Adres : Yargıtay Başkanlığı Vekaletler Cad. No: 1 Çankaya/ANKARA

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

Bu içerik için yorumunuzu ekleyin