1. Ana Sayfa
  2. Memur Alımı
  3. İstanbul Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personeli alımı yapacak

İstanbul Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personeli alımı yapacak

featured

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097
sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSSP3 sınav sonuç belgesi puanının
yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından
seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 ve yabancı
dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
hesaplanacaktır.)

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun
4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B-ÖZEL ŞARTLAR
A. Kıdemli Takım Lideri
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

En az 5.000 (bin) iç kullanıcısı ve 5.000.000 (milyon) ayrı kimlikli dış kullanıcıya
hizmet etmiş büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde bilgi işlem yöneticisi olarak en az 3 (üç)
yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

Yazılım, büyük ölçekli ağ ve sistemleri ile haberleşme yönetimi konusunda en az 8
yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (3 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını
belgelemek),

Kamu ihale sürecinin temelini oluşturan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde iş ve işlemlerde en az 10 (on) yıllık tecrübe ile
aktif görev almış olmak ve belgelemek,

Teknik şartname oluşturma ve inceleme konusunda bilgi sahibi olmak,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde iş ve işlemlerde en
az 10 (on) yıllık tecrübe ile aktif görev almış olmak ve belgelemek,

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmak,

Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

Analiz, raporlama, organizasyon ve zaman yönetimi konularında deneyimli olmak,

Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak,

Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip,
planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan
ilişkilerinde başarılı olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) konusunda bilgi sahibi olmak,

Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) konularında bilgi sahibi olmak,

Kurumsal Varlık Yönetimi (Enterprise Asset Management) konularında bilgi sahibi
olmak,

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında bilgi sahibi olmak.

ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip işyeri/firmada
çalışmış olmak.

Tercihen; Kurumsal Varlık Yönetimi Esaslı, Kurum İçi ve Dışı Büyük Veri ile IoT
uygulamalarının birleştirilerek akıllı sistem yönetimi içeren en az 1 projede liderlik görevinde
bulunmak,

Tercihen; Üniversite Bilgi Sistemlerinde proje koordinatörlüğü görevlerinde
bulunmak.

Tercihen; Üniversitelerde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen
Kurumsal Akreditasyon değerlendirme süreçlerinde bulunmuş olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih
sebebidir.
B. Kıdemli Sistem Uzmanı
(1 Kişi – Tam Zamanlı, – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Microsoft Server sunucu işletim sisteminde kurulum yapılandırma bakım ve problem
çözme konusunda en az 7 yıl tecrübeli olmak.

Büyük ölçekli (en az 90.000 kullanıcılı) kurumlarda çalışmış olmak.

IIS Web Server, Veritabanı (MSSQL), DNS, DHCP, Active Directory Dizin Servisi,
Active Directory Sertifika Servisi, Exchange Server, Sanallaştırma sistemleri (HYPER-V,
VMWare), anlık haberleşme (Skype for Business) sistemleri, VMware ESXI, veri yedekleme
sistemleri (DPM, Bareos) ve File Server konularında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Application Monitoring ve Application Performance Tuning konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak.

Yüksek erişilebilir ve kümelenmiş sistemler konusunda ileri derece bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.

Merkezi veri depolama cihazları yönetimi ve yapılandırmaları konusunda tecrübe
sahibi olmak.

Sunucu güvenliği ve erişim yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Sunucu yönetimi için Powershell, VBScript vb. diller ile program yazma konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Sunucu iletişim şifreleme teknolojileri (SSL, TLS) ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Dosya sistemleri ve veri depolama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip işyeri/firmada çalışmış
olmak.

Loglama konularında deneyim sahibi olmak.

Microsoft Certified Professional (MCP) sertifikasına sahip olmak.

İTÜ Linux Akademi Sistem Yöneticiliğine Giriş eğitimini alıp tamamlamış olmak.

İTÜ Linux Akademi Linux İşletim Sistemlerinde Ağ Servisleri ve Sistem Yönetimi
eğitimini alıp tamamlamış olmak.

Microsoft Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager
eğitimini alıp tamamlamış olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih sebebidir.
C. Kıdemli Web ve Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Microsoft .NET Platformu kullanarak Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda en az
3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Microsoft .NET Platformunda C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE MVC
teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 3 yıl yazılım
geliştirme tecrübesine sahip olmak

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları,
Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management) ve
BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak.

Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve altyapı
tasarımı konusunda deneyimli olmak.

ASP.NET Web API ve Web Servisleri (SOAP, REST) teknolojileri konusunda tecrübe
sahibi olmak,

Microsoft Entity Framework konusunda tecrübe sahibi olmak

TFS ve BitBucket konularında tecrübe sahibi olmak,

Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

HTML, CSS, JavaScript konularında tecrübe sahibi olmak,.

jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü
kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak

React.JS ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak

Native Android uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak

React Native ve Flutter ile mobil uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase konularında bilgi sahibi olmak,

App Store ve Google Play üzerinde uygulama yayınlama bilgi ve tecrübesine sahip
olmak,

NFC Kart okuma konularında tecrübe sahibi olmak

Mobil cihazlarda iot konularında tecrübe sahibi olmak

Mobil cihazlarda GPS ve lokasyon takibi konularında tecrübe sahibi olmak.

Web testing (tercihen Selenium) konusunda tecrübe sahibi olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden
muaf olmak tercih sebebidir.
D. Kıdemli Yazılım Uzmanı
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Java, Java2EE teknolojileri konusunda en az 3 yıl uygulama geliştirme tecrübesi sahibi
olmak

Oracle veritabanı üzerinde PL/SQL dilini kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirme
tecrübesi sahibi olmak

Oracle ADF (Application Development Framework) teknolojisi ile uygulama geliştirme
tecrübesi sahibi olmak

XML, XSL, XSL Transform konularında deneyim sahibi olmak

Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları,
Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management),
BPMN (Business Process Management Notation) ve BPEL (Business Process Exection
Language) konularında deneyimli olmak

Oracle Business Process Management Suite 11g kullanımı konusunda tecrübe sahibi
olmak

Oracle SOA Suite 11g kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak (tercihen sertifika
sahibi olmak)

Oracle WebCenter Content 11g kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak (tercihen
sertifika sahibi olmak)

Proje Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak (tercihen sertifika sahibi olmak)

İş Analizi Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak (tercihen sertifika sahibi olmak)

Bitbucket konusunda tecrübe sahibi olmak

Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

Üniversite Maaş Yönetimi projeleri hakkında bilgi sahibi olmak

Üniversite Elektronik Belge Yönetimi projelerinde tecrübe sahibi olmak

Elektronik imza entegrasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) entegrasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak

Mobil imza konusunda bilgi sahibi olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden
muaf olmak tercih sebebidir.
E. Kıdemli Yazılım Uzmanı
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

ASP.NET Web servisleri, WCF ve ASP.NET Web API teknolojisi ile uygulama
geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak

ASP.NET Core ve ASP.NET Core Web API teknolojisi ile uygulama geliştirme
konusunda tecrübe sahibi olmak

XML, XSL, XSL Transform konularında deneyimli olmak.

ADO.NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak.

HTML 5, CSS, JavaScript konularında deneyimli olmak.

jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü
kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak.

React JS teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Web Socket teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

URL Rewriting teknolojisini kullanarak uygulama geliştirme konusunda tecrübe
sahibi olmak.

Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve
altyapı tasarımı konusunda deneyimli olmak

Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak.

Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları,
Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management) ve
BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak.

TFS ve BitBucket konularında tecrübe sahibi olmak,

Microsoft .NET Platformu kullanarak Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda
en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Microsoft .NET Platformunda C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE
MVC teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 3 yıl yazılım
geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemleri için yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi
olmak.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden
muaf olmak tercih sebebidir
II. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ
İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu (Fotoğraflı)
b) Özgeçmiş
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3
puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)
h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
i) Genel şartların (d) bendinde yer alan bilişim personeli olarak çalıştığı mesleki tecrübeyi
gösterir belgeler.
a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
j) Güncel programlama dillerinden en az iki-sini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar
başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript,
katılım/sınav sertifikası vb.)
k) Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
l) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.
III. BAŞVURUNUN YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 21.06.2021
Başvuru Bitiş Tarihi : 05.07.2021
Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Rektörlük Binası K: 3 Maslak / İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru
tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi
halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun
(yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş
pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya
göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi
www.pdb.itu.edu.tr sitesinden 12.07.2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
V. SINAV KONULARI VE SINAV ŞEKLİ
1- Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılacaktır.
2- Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır.
Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
3- Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen
tüm konulardır.
VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100
tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması,
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.
VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve İŞE BAŞLAMA
1- Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan
adayların listesi www.pdb.itu.edu.tr adresinde ilân edilecektir.
2- Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle
yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme
imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek
üzere müracaat etmeleri istenir.
3- Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.
4- Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden
itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen
sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle
ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
5- Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
6- İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge
verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca,
gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
VIII. ÜCRET
Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla
mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının Özel Şartlar başlığı altında her
bir pozisyon için belirtilen katların çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversite,
tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
5425/1-1

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

Bu içerik için yorumunuzu ekleyin