1. Ana Sayfa
  2. Eğitim Bilimleri
  3. Rehberlik Türleri ve Rehberlik

Rehberlik Türleri ve Rehberlik

rehberlik türleri

Rehberlik ve Rehberlik Türleri, Eğitim bilimleri içinde yer alan rehberlik dersinin giriş kısmını anlatmaya çalışacağız. İlk başta rehberlik nedir? sorusunun cevabını yazmaya çalışalım. Daha Sonra Rehberlik Türlerini yazacağız.

Rehberlik Nedir

Bireye kendini anlaması, çevre imkanlarını tanıması, doğru kararlar vererek kendini gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Peki bu rehberliğin temel ilkeleri nelerdir. rehberliğin temel ilkelerini maddeler halinde yazacak olursak.

Rehberliğin Temel İlkeleri

– Özerklik esastır.

– Bireysel farklılıklara saygı var.

– Öğrenci merkezlidir.

– Etik ilkeler gözetilir.

– Demokratik ve insancıldır.

– Kendini gerçekleştirmeye yardımcı

– Tüm öğrencilere açıktır.

– Takım çalışması gerektirir.

– Tutarlılık esastır.

– Çevre desteğiyle yürür.

– Süreklidir.

– Öğrenci ihtiyaçlarını temel alır.

– Karar vermeye yardımcıdır.

– Öğretimle bütünleşmiştir.

Rehberliği tanımladık ve rehberliğin temel ilkelerini maddeler halinde yazdık. Şimdi rehberliğin türleri konusuna geçelim. Rehberliğin bir çok türü bulunmakta bu konuları yazımızda tek tek ve kısaca yazmaya çalışacağız.

Mesleki Rehberlik
Önerilen Yazı
Mesleki Rehberlik

Rehberlik Türleri

Rehberlik hizmet türleri

Bu türün Bir diğer adı Hizmet Alanına (Kurumlara) Göre Rehberlik Türleri : ESSESA

Eğitim alanında rehberlik
Sağlık alanında rehberlik
Sosyal yardım alanında rehberlik
Endüstri alanında rehberlik
Spor alanında rehberlik
Adalet ve güvenlik alanında rehberlik

İşlevlerine Göre Rehberlik Türleri

* Uyum sağlayıcı rehberlik; yeni bir durum ya da ortama uyum sağlamayı kolaylaştırmak için yürütülen çeşitli etkinlikler (oryantasyon)

* Yönetici rehberlik; okulda öğrencilere ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre en uygun alanı, okulu, programı, mesleği seçmeleri için yapılan rehberliktir.

* Ayarlayıcı rehberlik; öğrencinin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için, onların ilgi, yetenek, ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin müfredatta yer almasında program yapıcı ve eğitim planlayıcılarına yardımdır.

* Geliştirici rehberlik; kişinin içinde bulunduğu gelişim dönemi dikkate alınıp, bedensel duygusal psiko-sosyal açıdan gelişmesini destekler.

* Önleyici rehberlik; duygusal gerginliklerin, zararlı alışkınlıkların, disiplin ve uyum problemlerinin vb. ortaya çıkmaması için yapılan çalışmalardır.

* Tamamlayıcı rehberlik; öğretmenlerin rehberlik alanıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatılmasıdır. Etüt gibi

* İyileştirici (çare bulucu) rehberlik; bireyin yetersizliklerine odaklanmakta ve onun istenmeyen davranışı düzeltilmeye çalışılmaktadır.

  • Son olarak Kriz yönelimli rehberlik; ani yaşanan, rutin yaşamın dengesini bozan ve acil olarak müdahale gerektiren durumlarda kullanılır.

Birey Sayısına Göre Rehberlik Türleri

* Bireysel ve grupla rehberlik; bilgi verme işlevinin ön planda olduğu bireylerin zihinsel süreçlerinin geliştirilmesine ağırlık verilen hizmetlerdir. Sınıf öğretmeni de gerçekleştirebilir

* Bireysel ve grupla psikolojik danışma:
Bireylere psikolojik yardımların sunulduğu daha çok duygusal süreçlerin geliştirildiği hizmetlerdir. Yalnızca bu alanda eğitim almış psikolojik danışmanlar yürütebilir.

Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik Türleri

* Okul öncesi eğitimde rehberlik : Bu dönemde kişisel açıdan, çocuğun kendini kabul, öz güvenini geliştirme, benlik kavramı oluşturma, sosyalleşme hedeflerine yöneliktir. Eğitsel açıdan ise okula uyum ve ilköğretime hazır olması hedeflenir.

– İlköğretimde rehberlik hizmetleri :

Bu dönemde verilecek rehberliğin amacı öğrencinin kendini tanımasını sağlamaktır. (Öz güven, kendini kabul benlik tasarımı, içten denetim vb.)

– Ortaöğretimde rehberlik hizmetleri (15-18 yaş):

Mesleki rehberliğin en yoğun sunulduğu bu dönemdir, Yani yaşanan ergenlik dönemi sorunlarının çözüme kavuşturulup meslek seçimine yöneltilme hizmetlerini kapsar.

– Yükseköğretimde rehberlik hizmetleri:

– Bu dönemde ekonomik sorunlar, barınma, kayıt, yurt, yatılılık, kredi ve burs, sağlık, şehre uyum, cinsel sorunlar, mesleğe hazırlanma iş bulma gibi sorunların çözümünde sunulan hizmetlerdir.

Problem alanlarına göre Rehberlik Türleri

Eğitsel rehberlik

Bireyin kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik yapısı, duygu özellikleri, sosyal durumu, zeka seviyeleri dikkate alınarak uygun bir eğitim alanını seçmesi ve bu alanda başarılı olması için kendisine yapılan yardımdır.

Eğitsel rehberliğin ilkeleri:

– Daha çok bilgi vermeye yöneliktir.
– Her öğrenim düzeyinde sunulur.
– Genelde grup halinde yapılır.
– Kişisel ve mesleki rehberlikle de ilişkilidir.

Eğitsel rehberliğin problem alanları

– Okul ve çevreye uyum – Eğitsel kollar
– Eğitsel yönlendirme, alan seçimi – Okul başarısı
– Çalışma güdüsü – Verimli ders çalışma yönteminin belirlenmesi
– Üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi

Diğer Eğitim Bilimleri Konularınada göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

Bu içerik için yorumunuzu ekleyin