1. Ana Sayfa
  2. Eğitim Bilimleri
  3. Güvenirlik – Ölçme ve Değerlendirme

Güvenirlik – Ölçme ve Değerlendirme

Güvenirlik

Ölçme Araçlarının Özelliklerini sıralayacak olursak. Güvenirlik, Geçerlilik, Kullanışlılık olmak üzere üç başlıkta sıralanabilir. Güvenirliğin tanımını yaparak konuya başlayalım.

Güvenirlik: Aynı bireyler üzerinde yapılan, bir niteliğe ait ölçmelerin benzer şartlarda tekrar elde edilebilirliğidir.

Güvenilirliğin Temel Kavramları:

– Kararlılık (aynı ve benzer sonuçlar vermesi)
– Tutarlılık (maddelerin birbirleriyle uyumu)
– Duyarlılık (tesadüfi hatalardan arınıklığı)
– Objektiflik (puanlamanın ölçmeciden ölçmeciye değişmemesi)
– Süreklilik (bir testin belli bir zaman sonra yine aynı ya da benzer sonuçlar vermesi)
– İç Tutarlılık (testin tüm maddelerinin aynı şeyi ölçmesi)

Güvenirlik Katsayısı (rx)

– 0 ile 1 arası değerler alan korelasyon katsayısıdır.
– Güvenirlik katsayısı düşük ise madde sayısını arttırmak gerekir. Madde sayısı arttıkça güvenilirlik de artar.
– Ölçme aracının katsayısı en az 0,70 olmalı. Başarı testleri ise 0,80 olmalı.

Ölçme Aracının Güvenirliğini Sağlama Yolları

Icerik Duzenleme Yaklasimlari
Önerilen Yazı
İçerik Düzenleme Yaklaşımları

Güvenirlik Katsayısını Belirleme Yöntemleri

Test Tekrar Test (Tek Form) Yöntemi:

(Kararlılık/İstikrarlılık Katsayısı/Tutarlılık Katsayısı)

– Bir testin aynı gruba farklı zamanlarda (1-3 hafta kadarsa tutarlılık, 3-6 hafta kadarsa kararlılık katsayısı) iki defa uygulanışı sonucunda elde edilen sonuçların korelasyonu bulunur.
– Elde edilen katsayısının 1’e yakınlığı ölçme aracının hatalardan arınıklığının, kararlılığının ve tutarlılığının yüksek olduğunu gösterir.

Paralel Testler (Eşdeğer Formlar) Yöntemi

(Tutarlılık Katsayısı ve Eşdeğerlik Katsayısı)
– Güvenirliğini araştırdığımız bir test ile aynı özelliklere başka bir test uygulanarak sonuçların korelasyonu bulunur.
– Testler aynı gruba uygulanmalıdır.
– Elde edilen katsayı tutarlık katsayısıdır.

Testi Yarılama (Eş Değer Yarılar) Yöntemi: (İç Tutarlılık Katsayısı)

– Bir testin bir gruba uygulanmasından sonra testi ikiye bölüp (1-3-5-7 ve 2-4-6-8 gibi) ayrılan yarıların puan dağılımlarının korelasyonuna bakılır.
– Testin tümüne ait güvenirlik katsayısı için 2r/1tr formülü kullanılır.
– Bir kez uygulandığı için kullanımı yaygındır.

KR-20/KR-21 İç Tutarlılık Katsayısı: (Madde Analizine Dayalı)
– Madde istatistikleri (madde ayırt ediciliği, güçlüğü, varyanı) belirlenebiliyorsa testin güvenirliğini tahmin için KR-20 kullanılır. Tek boyutlu yapıyı ölçer.
– Madde güçlük düzeyi farklı olan testlerin güvenirliğini belirlemede KR-20 kullanılır. İç tutarlık belirlemeye yönelik.
– Test İstatistikleri (aritmetik ortalama, standart sapma ve madde sayısı) belirlenebiliyorsa KR-21 kullanılır.
– Madde güçlük düzeyi aynı olan testlerin güvenirliğini belirlemede KR-21 kullanılır.
NOT: KR-21 ile hesaplanan güvenirlik katsayısı her zaman KR-20 ile hesaplanan güvenirlik katsayısından daha düşük çıkar. Madde güçlük düzeyleri farklı çıkar. Tek uygulamaya dayalıdırlar.

Cronbach Alpha (α Güvenirlik Katsayısı):
– Dereceleme yapılan beceri testleri ya da tutum ölçeklerindeki maddelerin güvenirlik katsayısını belirlemede kullanılır. İç tutarlık belirlemeye yöneliktir.
* KR-20, KR-21 ve cronbach alpha formülüyle belirlenen güvenirlik katsayısı 0.7 ve üzeri ise:
– Sorular aynı özelliği ölçmüştür (tek boyutlu)
– Sorular birbirine benzer ve tutarlı sonuçlar vermiştir.
– Grup heterojendir (test grubunu birbirinden iyi ayırmıştır)
– Puanlama tesadüfi hatalardan arınıktır.
– Ölçme işlemi duyarlı ve güvenilirdir.
– Testte soru sayısı yeterlidir.

Ölçmenin Standart Hatası

– Bir ölçme işleminin kişi başına düşen tesadüfi hata oranının puan cinsinden ifadesidir.
– Grubun değişmesi standart hatayı az, güvenirliği ise çok etkiler.
– Sem =formül 2

Sx: Standart sapma r: Güvenirlik Katsayısı
– Ölçmenin standart hatası azaldıkça güvenirlik artar.
– Ölçmenin standart hatası arttıkça güvenirlik azalır.

Puanların Güven Aralığı:

– Hatasız ölçme olamayacağı düşünüldüğünde ölçme sonucunun bir aralık olarak ele alınması gerekir. Bu aralık standart hatanın ölçmenin sonucuna eklenip çıkarılmasıyla bulunur.
– Bu aralık sayesinde öğrencinin alabileceği en düşük ve en yüksek değerler bulunabilir.
NOT: %68 olasılıkla güven aralığı (ölçme sonucuna sadece standart hata eklenir)
%95 olasılıkla güven aralığı (ölçme sonucuna standart hatanın 2 katı eklenir çıkarılır.)
%98 olasılıkla güven aralığı (ölçme sonucuna standart hatanın 3 katı eklenir çıkarılır)

Diğer Eğitim Bilimleri Konularınada göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

Bu içerik için yorumunuzu ekleyin

Yorumlar (3)

  1. 7 ay önce

    Çok güzel bir anlatım olmuş. Sitenizi sürekli takip ediyorum. Gerçekten çok faydalı bir site.

  2. memurhane
    7 ay önce

    Güzel yorumunuz için teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir