1. Ana Sayfa
  2. Eğitim Bilimleri
  3. Geleneksel Psikoanalitik Kuramı Bazı Durumlar

Geleneksel Psikoanalitik Kuramı Bazı Durumlar

Geleneksel Psikoanalitik Kuramı

Freud’ un Geleneksel Psikoanalitik Kuramı konusuna göre bazı durumlar söz konusundur. Bunları maddeler halinde yazacak olursak.

1) Geleneksel Psikoanalitik Kuramı Engelleme:

Temel gereksinimlerin iç ya da dış nedenlerden dolayı bloke edildiğinde organizmada oluşan yılgınlık halidir.

– Bireyin engellendiği zaman içine düştüğü durum ise bozulma (hayal kırıklığı) dır.

2) Geleneksel Psikoanalitik Kuramı Çatışma:

İçimizde birbirine ters düşen iki güdünün rekabetidir.

– Organizmanın içinden gelen ve bireyi aynı zamanda birbirine zıt iki ayrı yöne çeken güdülerin birbirleriyle savaşmasıdır.

a) Yanaşma

Bireyin istediği iki durumdan birini seçmek durumunda kaldığı, yaşadığı kararsızlık ve gerginlik verici durumdur. Ör: İki tane beğendiğimiz ayakkabıdan birini seçmek zorunda kaldığımız durumlar.

b) Kaçınma – Kaçınma:

Bireyin istemediği iki durumdan birini seçmek durumunda kaldığı, bocalama ve tereddüt yaşadığı durumdur. Ör: Hem dişimizin ağrıması hem de dişçiden korkmamız durumunda

c) Yanaşma – Kaçınma:

Bireyin aynı zamanda hem çekici hem itici bir durum karşısında aynı nesneye hem sevgi hem nefret duyabilmesidir. Ör: Mantı yemeyi seven ama yerse kilo alacağını düşünen birinin yaşadığı çatışma durumları

Freud un Geleneksel Psikoanalitik Kurami
Önerilen Yazı
Freud’ un Geleneksel Psikoanalitik Kuramı- Gelişim Psikolojisi

3) Geleneksel Psikoanalitik Kuramı Savunma Mekanizmaları (Bilinçsiz Başa Çıkma Yolları):

Savunma mekanizmaları, egonun yaşanılan çatışmaların oluşturduğu kaygıyla başa çıkabilmek için kullandığı çeşitli düşünce, tutum ve davranışlardır.

Mantığa Bürüme (Rasyonelleştirme – Bahane Bulma): Bireyin gerçekleştiremediği istek ve amaçlarını, doğru gibi görünen ama doğru olmayan nedenler üreterek mazur göstermeye çalışmasıdır. Ör: Üzüme uzanamayan ayının ekşidir demesi.

4)Geleneksel Psikoanalitik Kuramı Karşıt Tepki Geliştirme-Güdüleri Çarpıtma:

Bireyin düşündüğünün yapmak istediğinin tam tersini yapmasıdır. Yani bilinç dışı isteğinin tam tersini uygulamaya koyar.

Ör: Kızın kardeşini kıskandığı için ona aşırı düzeyde ablalık yapmaya çalışması.

Bastırma/Güdülenmiş Unutma (Yok Sayma): Bireyin istemediği duygu, düşünce, anıları bilinçten uzaklaştırıp unutmaya çalışmasıdır.

– Diğer savunma mekanizmalarının temelini oluşturur.

Ör: Doktordan korkan birinin doktorla olan randevusunu unutması, sevilmeyen birinin adının unutulması.

5)Geleneksel Psikoanalitik Kuramı Bedenselleştirme – Olgunlaştırma:

Bireyin karşılaştığı sıkıntının organlarının işlevini bozması. Ör: Stresin ülsere, migrene yol açması.

Yansıtma (Projeksiyon):

Bireyin kendinde bulunan eksiklikleri, kusurları, bilinç dışı istekleri başkalarına atfetmesidir.

Ör: Gol yiyen kalecinin arkadaşına “bir adamı tutamadın” demesi.

6)Geleneksel Psikoanalitik Kuramı Gerileme:

Bireyin doyuramadığı bir ihtiyacından kaynaklanan durumu sonucu, içinde bulunduğu gelişim döneminden daha alt gelişim dönemine ait davranışlar sergilemesidir.

Ör: Yeni bir kardeşi olduktan sonra çocuğun tekrar altını ıslatmaya başlaması.

Özdeşim Kurma (Özdeşleşme): Bireyin kendindeki özellikleri beğenmeyip, özelliklerini beğendiği başka biri gibi davranmasıdır. Ör: Fakir birinin, zengin akrabasından sıkça söz etmesi. Babası doktor olan çocuğun doktor rolü yapması.

Yer (Yön) Değiştirme/Semeri Dövme:

Bireyin yaşadığı bir duyguya neden olan şeye gösteremediği tepkisini üzerinde egemenlik kurabileceği kişiye ya da nesneye yöneltmesidir.

Ör: Öğretmene kızan gencin sırayı yumruklaması. Kişinin sevmediği birinin dedikodusunu yapması.

7)Geleneksel Psikoanalitik Kuramı Çarpıtma:

Bireyin yaşadığı olumsuzluğu ya da durumu, işine geldiği gibi algılamasıdır.

Ör: Bir kızın kendine baktığını gören bir erkeğin bu kız beni seviyor demesi.

Pollyannacılık (Tatlı limon ):

Bireyin olumsuz bir olayın iyi tarafından bakmasıdır. Ör: Kazada arabası hurda olan birinin cana geleceğine mala gelsin demesi.

8)Geleneksel Psikoanalitik Kuramında Yüceltme:

Bireyin toplum tarafından kabul görmeyen istek ve dürtülerini, kabul edilebilir, beğenilen olanlara yöneltmesidir.

– Gerçek anlamda başarılı kabul edilebilecek tek mekanizmadır. Ör: Kavga etmeyi seven birinin boksör olması.

Yadsıma (İnkar Etme):

Bireyin istemediği rahatsız verici olay ya da durumu yokmuş gibi davranması yani görmezden gelmesi. Ör: Çocuğu ölen annenin çocuğu ölmemiş gibi davranması.

9)Geleneksel Psikoanalitik Kuramında Ödünleme (Telafi, Taviz):

Bireyin kendini eksik gördüğü bir alandaki durumunu, başka bir alanda üstün başarı göstererek gidermeye çalışmasıdır. Ör: Derslerinde başarısız olan birinin, spora ağırlık verip sporcu olmaya çalışması.

10)Diğergamlık (Özgecilik):

– Maddi ve manevi çıkar gözetmeksizin başka insanlara yardımcı olmaya çalışmasıdır. Ör: Aşırı fedakarlık.

Entelektüelleştirme (Düşünselleştirme):

Doyuramadığı dürtüsünü bastırmak için kişinin dürtüsüyle ilgili bilimsel, sosyal, entelektüel yönleriyle ilgilenip açıklaması. Ör: Sevgilisi olmayanların 14 Şubat Sevgililer Gününü tüketim amaçlı olduğunu uzunca tartışması.

11)Bölünme

İnsanların hem iyi hem de kötü yönlerinin olabileceğini düşünmemektir.

12) İlkel İdealleştirme:

Bireyin çevresindeki kişilerin iyiliklerini de kötülüklerini de abartmasıdır.

13) Dışsallaştırma:

Bireyin kendinden kaynaklanan başarısızlıkları dış nedenlere bağlamasıdır.

– Yansıtmadan farkı bireyin dış etmenlerin değiştirilemeyeceğine inanmasıdır. Ör: Kişinin başına bir şey geldiğinde alnında ne yazıyorsa o olur ne yaparsan yap boşuna demesi.

14) Hayal Kurma (Avunma, Fantezi):

Bireyin doyuramadığı ihtiyaçlarını düş kurma yoluyla bastırmaya çalışmasıdır. Ör: Aç tavuğun kendini buğday ambarında sanması.

15) Yapma-Bozma:

Bireyin hoş olmayan duygu – düşüncelerden kurtulma olumsuz durumu düzeltmek için yaptığı büyüsel davranışlardır. Ör: Aklımıza kötü bir şey geldiğinde tahtaya vurmamız gibi.

Diğer Eğitim Bilimleri Konularınada göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

Bu içerik için yorumunuzu ekleyin